Uw administratie!

Het up-to-date houden van de administratie van uw onderneming is een belangrijke zaak. Het admininstratieve proces verandert door het gebruik van online pakketten en verdergaande digitalisering. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u hierin te begeleiden én om de u de juiste keuzes te laten maken in alle mogelijkheden die er zijn. Voor ons geldt: de wens van de klant staat voorop!

Bij ons kunt u onder andere terecht voor:

  • het verzorgen van uw administratie;
  • on-line boekhouden;
  • verzorgen van BTW aangiften;
  • samenstellen van jaarrekeningen;
  • personeelsadministratie (loonverwerking en personeelsadvies);
  • advisering op het gebied van administratieve organisatie en interne controle;
  • implementatie van administratieve processen (eventueel op interim basis);
  • advies op het gebied van subsidies.
q