Finance 4 Business

Na ruim 29 jaar werkzaam te zijn in de financiële dienstverlening, weet ik wat een bank aan een onderneming belangrijk vindt, omdat ik ook aan de andere kant van de tafel als bankier heb gezeten. Een bank beoordeelt een aantal criteria: de ondernemer, de onderneming, zekerheidspositie, solvabiliteit (eigen vermogenspositie) en rentabiliteit. Mijn credo: “zorg voor gezonde balansverhoudingen, waardoor je met een gerust hart een financiering kunt aanvragen bij een bank”.

Gezien de ruime ervaring op het gebied van financiële vraagstukken bent u voor:

  • investeringsvragen;
  • financierings(aan)vragen;
  • inkooptrajecten medische en vrije beroepen (goodwillfinanciering);
  • ondernemingsplannen;
  • overnames van bedrijven;
  • herstructureringen;
  • startersbegeleiding

 

bij ons aan het juiste adres!

Ron van der Vorst

Ron van der Vorst - directeur / manager

 

 

Na bijna 30 jaar bancaire ervaring, met een bankencrisis en recessie nog vers in ons geheugen, heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap om ondernemers te helpen op het gebied van financieringsconstructies, ondernemersplannen. Door mijn bancaire ervaring kan ik een klankbord zijn voor de ondernemer die staat voor bedrijfseconomische beslissingen en weet wat belangrijk is bij de beoordeling door banken van financieringsaanvragen.   

We proberen de ondernemer te ‘ontzorgen’ in de complexe wereld van ondernemen. De ondernemer kan zich daardoor volledig focussen op zijn business en wij pakken de administratieve last van hem over.

 

Mijn belangrijkste taak in het directieteam ligt op het gebied acquisitie, het begeleiden van investering- en financieringsvraagstukken en startersbegeleiding in het MKB. 

 

Begeleiding van investering- en financieringsvraagstukken doen we vanuit een gecertificeerde onafhankelijkheidspositie die is ondergebracht in Credion Zuid – Limburg BV.

Zie voor deze activiteit onze site www.credion.nl

 

 Marcel Janssen - directeur 

Marcel Janssen

 

 

 

 

 

 

Vestiging Elsloo: Stationsstraat 82A  T: 046 - 744 00 44  Vestiging Brunssum: Prins Bernhardstraat 2B  T: 045 - 527 28 88  E: info@f4b.nl
  6181 AK Elsloo F: 046 - 744 00 40   6443 AM Brunssum F: 045 - 527 19 07 W: www.f4b.nl